header image
----------------------
_____MENU_____
>>__Strona Główna__<<
Msze Święte i Nabożeństwa
Ogłoszenia Parafialne
Intencje Mszalne
Adoracja Najśw. Sakramentu
Patron
Duszpasterze
Liturgiczna Służba Ołtarza
Parafia
Caritas - 1,5% podatku
Chór Parafialny
Schola Parafialna
Galeria
Pobierz
Kancelaria Parafialna
Dokumenty
Pierwsza Komunia Święta
Bierzmowanie
Pielgrzymki
Przydatne strony
Eko_Projekt ”Laudato si”
Humor
Kontakt
Informacje z Dekanatu
>>__Strona Główna__<< arrow Eko_Projekt ”Laudato si” arrow EKO Biblioteczka
EKO Biblioteczka

Otwórz informacje w formacie PDF. Kliknij poniżej 

Otwórz Eko-Biblioteczkę


*********************************************************************************** 

          

EKO – BIBLIOTECZKA

 

W RAMACH DZIAŁAŃ  PROJEKTU ,, DOCENIAMY to co MAMY”

kampania edukacyjno–informacyjna  encykliki ,, Ludato si’                 w trosce  o wspólny DOM”.

 

 

GŁÓWNY CEL PROJEKTU:

Ø międzypokoleniowa nauka zachowań  ekologicznych ( ,, drugie życie” książek)

Ø przybliżenie treści encykliki ,, Laudato si’ wpisującej się w społeczną nauki kościoła

 

 

Zbiór ,,EKO – biblioteczki” powstał dzięki przekazanym książkom przez ojca Tomasza z Zakonu Paulinów na Jasnej Górze ( dyrektora Biblioteki Jasnogórskiej) oraz prywatnych darczyńców z Parafii św. R. Kalinowskiego w Mrągowie i innych parafii

 

                         Termin realizacji projektu: 6 kwietnia 2021 r -15 września 2021 r.

Miejsce realizacji : Parafia p.w. św  R. Kalinowskiego w Mrągowie

 

 

Opracowanie zbioru i dyżury  wolontariackie w ,, Eko – biblioteczce” :

L. Wieliczko, H. Góralczyk, T. Nowacka, D. Trelińska, A. Wasyk

 

 

                                                            Mrągowo 2021 r.

JASNA GÓRA – foto-albumy i książki

1.     Jasnogórski Pielgrzym-Jan Paweł II

2.     Powrót do Matki –wspomnienie pierwszej Pielgrzymki

3.     Z Jasnogórskiego Szczytu

4.     Jasnogórska Bogarodzica w wypowiedziach Jana Pawła II –I cz.

5.     Jasnogórska Bogarodzica w wypowiedziach Jana Pała II- II cz.

6.     Tobie Maryjo zawierzam –Jan Paweł II

7.     Jasna Góra

8.     Moc zawierzenia

9.     Muzeum 600 –lecia Jasnej Góry

10. Rozmowy o Jasnej Górze

11. Miłosierdzie Kościół Maryja

12. Jasnogórskie Uniwersum

13. Idzie wierna Warszawa

14. Jasnogórski Refektarz

15. Wypełniamy Jasnogórskie śluby narodu

16. Kordecki

 

Twórczość i życie   JANA PAWŁA II i ks. Jana Twardowskiego

1.     Jan Paweł II Papież Bożego Miłosierdzia

2.     Uczył Świętości

3.     Przekroczyć Próg Nadziei

4.     Niechciany krzyż

5.     List Apostolski o Różańcu Świętym

6.     DIVES IN MISERICORDIA

7.     Wstańcie chodźmy

8.     Módlmy się z Papieżem

9.     Jan Paweł II do Ludu Bożego

10. Z Misją do Komańczy

11. Studium o realizacji Vticanum II

12. Kazania 1962-1978

13. Druga Pielgrzymka Jana Paweł II do Ojczyzny

14. Tryptyk Rzymski

15. Eklezjalne powołanie Człowieka w Jasnogórskim przepowiadaniu

16. Jan Paweł II w Austrii i Szwajcarii

17. Kościół dla człowieka błogosławionego J P II Mistyka Eklezji

18. W prawdzie ku wolności

19. Pokój Tobie Polsko, Ojczyzno Moja

20. VII Pielgrzyma Jana Pawła II do Ojczyzny

21. Jan Paweł II Papież Pielgrzym

22. Jan Paweł II Papież z Polski

23. Fundacja Jana Pawła II

24. 10 LAT Pontyfikatu Jana Pawła II

25. Pielgrzymki Ojca Świętego Jana Pawła II-  w 30 rocznicę

26. Habemus Papam

27. Jasnogórski Pielgrzym – Jan Paweł II

28. Anioł Pański z Papieżem Janem Pawłem II

29. Beskidzkie Rekolekcje

30. Nie lękajcie się – Rozmowy z Janem Pawłem II

31. Z Błogosławionym Janem Pawłem II zawierzamy Maryi

32. Oto Matka Twoja

33. Jan Paweł II Encykliki I Adhortacje

34. Droga Neokatechumenalna - Paweł VI i Jan Paweł II

35. Pierwsze dni pontyfikatu Jana Pawła II

36. Jan Paweł II Notatki Osobiste

37. Nie lękajcie się – Rozmowy z Janem Pawłem II

38. Poznać człowieka w Chrystusie

39. Jan Paweł II Polska 1999

40. Dwa dni życia Karola Wojtyły

41. Rozwój i dobro wspólne

42. Pokój Tobie, Polsko

43. Ratujcie życie poczętych dzieci ratujcie polskie dzieci

44. Święty Jan Paweł II Droga na ołtarze

45. Uśmiech Jana Pawła II

46. Laborem Exercens

47. Ksiądz Paradoks

48. Pielgrzymka wielkich nadziei

49. Adhortacja Apostolska Ojca Św. Jana Pawła II O Świętym Józefie

50. Różaniec z Ojcem Świętym

51. List Apostolski Novo Millennio Ineunte Ojca Św. Jana Pawła II

52. Karol Wojtyła - Poezje wybrane

53. Konstytucja Apostolska Universi Dominici Gregis Ojca Świętego

54. Jasnogórska Bogarodzica w wypowiedziach Błogosławionego                             Jana Pawła II – Tom I

55. Jasnogórska Bogarodzica w wypowiedziach Błogosławionego                             Jana Pawła II – Tom II

56. Jasnogórska Bogarodzica w wypowiedziach Błogosławionego                              Jana Pawła II – Tom III

57. Droga do Watykanu

58. Encyklika O Eucharystii w życiu Kościoła

59. Wikary z niegowici Ksiądz Karol Wojtyła

60. Papież Końca Czasów

61. Jan Paweł II Veritatis Splendor

62. Módlmy się z Papieżem

63. List Ojca Świętego Jana Pawła II Do Kapłanów Na Wielki Czwartek

64.Jak Lolek został Papieżem

 

MATKA BOŻA MARYJA

 

65. Przedziwna Matka Stworzyciela Swego

66. Matka Odkupiciela , Matką Kościoła

67. Matka Bolesna

68. Maryja nasz wzór

69. Królowej Pokoju w Hołdzie

70. Maryja w nauczaniu Jana Pawła II i w życiu naszego Kościoła

71. Dlaczego właśnie Ona

72. Kim jest Ona

73. Wędrując z Maryją –Rozważania do Mszy Św. niedzielnych                                   i świątecznych

74. Maryja nawiedza swój Lud

75. Maryjo jestem przy Tobie- Rozważanie o Matce Bożej

76. Maryjne vademecum Duszpasterza

77. Maryja Współodkupicielka ,Pośredniczka, Orędowniczka

78. Promienie Pośredniczki Łask

79. Ostatnie Proroctwo o Polsce

80. Z Maryją chcę mówić o każdej  porze

81. Ostatnie wołanie Maryi

82. Mały słownik Maryjny

83. Mamy Najcudowniejszy Obraz

84. W Maryi Pomoc

85. Matka Pana

86. Z Matką Zawierzenia

87. Uśmiech Najpiękniejszej z Matek

88. Koniec Świata według Maryi

89. Moja Maryjna Droga

90. Z Maryją na drogach Nowej Ewangelizacji

91. Jak dziecko w objęciach Matki

92. Maryja Matka Odkupiciela

93. Maryja Matka Boga I Matka Nasza  

 

DROGA DO WIARY - poradniki, rozważania i świadectwa

 

94. Ben Hur

95. Tropy

96. Uzdrawianie wewnętrzne człowieka

97. Nikt nie jest samotną wyspą

98. Tchnienie Ducha

99. Zagubione Ojcostwo

100.        Otwórzcie drzwi Chrystusowi i człowiekowi

100. Bóg, który nadchodzi

101.  Odkrywanie myśli

102.  Nasi Bracia oddzieleni

103.  Chrześcijańska nadzieja i wyzwolenie człowieka

104.  Chrystus w myśli współczesnej

105.  Moralność jest dla ludzi

106.  Jak (nie )było na początku

107.  Wychowanie człowieka

108.  Modlić się, aby żyć

109.  Kształcenie charakteru

110.  Współżycie łatwe i trudne

111.  Nie zadawaj bólu samemu sobie

112.  Miłość w spotkaniu płci

113.  Dojrzałość ,Osobowość , Sumienie, Religijność

114.  Bóg Wiary i Modlitwy

115.  Chrystus Kosmiczny

116.  Strzeżcie się fałszywych proroków

117.  Nie bądźmy dla siebie bezwzględni

118.  Znaki Święte

119.  Pełnia modlitwy

120.  Miłość bez miary

121.  Mój problem

122.  Istota i motywacja moralnego działania

123.  Zachwycenie Bogiem

124.  Księga Hioba

125.  Boże drogi i ludzkie ścieżyny

126.  O godności małżeństwa katolickiego

127.  Szukajcie a znajdziecie

128.  Zakochany w miłości

129.  Droga Miłosierdzia

130.  Spójrzcie na Pana

131.  Wiara i czyn

132.  Jezus Chrystus w więzieniu

133.  Rok Marka

134.  Moralność

135.  Twoje ciało stworzone do życia

136.  Zmierzając ku doskonałości

137.  Droga wewnętrznego poznania

138.  Ukochać Mszę Świętą

139.  Wypalenie Duchowe

140.  Kolekcja znaki czasu  - Założyciel chrześcijaństwa

141. Kolekcja znaki czasu  - Istnienie i wieczność

142. Kolekcja znaki czasu  - Kim jest człowiek

143. Kolekcja znaki czasu  -  Światło i sól

144. Kolekcja znaki czasu  - Taka jest nasza wiara

145. Kolekcja znaki czasu  - Wierzę w Jezusa Chrystusa

146. Kolekcja znaki czasu  - Walka ludzi pokoju

147.  Chrystus w moim życiu

148.  Znak Przebaczenia

149.  Droga Pielgrzyma

150.  Poczucie winy

151.  Na samotność

152.  Jest ktoś

153.  Aby pełniej żyć

154.  Życie Ewangelią

155.  Życie wieczne

156.  Matka Elżbieta Hesselblad

157.  Cień Ojca

158.  Mistrz

159.  Bóg i ludzkie pytania

160.  On ma wzrastać

161.  Ojciec ubogich

162.  Utajonemu Bogu

163.  Aborcja pytania i odpowiedzi

164.  Dlaczego kościół broni życia

165.  Księga Hioba

166.  Bogactwo laski a nędza grzesznika

167.  Dla Ciebie Jezu z miłości

168.  Boży plan zbawienia

169.  Ten ,który jest i jego dzieło

170.  Krótki zarys wiary

171.  Nieskończone Boże Miłosierdzie i koniec czasów

172.  Skandal Miłosierdzia

173.  Przyszli służyć

174.  Aby dowartościować cierpienie

175.  Wieczór się zbliża i dzień już się chyli

176.  W wichrze jest Pan

177.  Moja Ziemia Święta

178.  Kwiaty na stepy

179.  Takimi Drogami prowadził mnie Chrystus

180.  Przemija Postać Świata

181.  Jesteś posłany przez Boga

182.  Uwierz Bogu sercem

183.  Jesteśmy ambasadorami Boga na ziemi

184.  Jesteś obrazem Boga

185.  Problem istnienia Boga

186.  Światłość w ciemności

187.  Rękopis z czyśćca

188.  Moja droga do egzorcyzmów

189.  Urzekająca odkrywanie tajemnicy kobiecej duszy

190.  Dlaczego i jak wierzę

191.  Nie bójmy się zmian

192.  Widziałem wieczność

193.  Od złudzenia do prawdy

 

 KSIĄŻKI TEOLOGICZNE – NAUKA  KOŚCIOŁA

194.  Prymasowska Rada Społeczna

195.  Ojciec Święty Benedykt XVI

196.  Pro familia et societate –Wybrane zagadnienia polityki społecznej

197.  Bóg albo nic –rozmowa o wierze

198.  Dzieje cywilizacji europejskiej

199.  Mój Chrystus połamany

200.  Królestwo Boże w Was jest

201.  Kościół od wewnątrz zagrożony

202.  Polityka w kazaniach niepolitycznych

203.  Biblia Historia Nauka

204.  Teologia polityczna

205.  Kościół –Państwo-Społeczeństwo

206.  O chrześcijańskiej czystości-Podstawy biblijne

207.  Wieczór się zbliża i dzień się już chyli

208.  Między podmiotowością jednostkową a oddziaływaniem społecznym

209.  Wiara i Kultura

210.  W co wierzą Katolicy

211.  Dziennik Watykański

212.  Jak Kościół katolicki zbudował zachodnią cywilizację

213.  Historia Kościoła

214.  Teologia moralna szczegółowa

215.  Widziane z Senatu

216.  Mnich zakonów Kartuzów

217.  Nominacje biskupów w Kościele katolickim

218.  Dzieje Chrystusa

219.  Pełnia Chrześcijaństwa

220.  Misja: istotą i chwałą Kościoła katolickiego

221.  Mały słownik liturgiczny

222.  Historia Kościoła

223.  Polska nie zginie jeśli…

224.  Teologia życia mistycznego

225.  Wstęp do ksiąg prorockich starego testamentu

226.  Katolickie podstawy etyki dziennikarskiej

227.  Redemptor Hominis

228.  Leksykon zakonów w Polsce

229.  Słownik kultury chrześcijańskiej

230.  Katechizm płocki- Celebracja misterium chrześcijańskiego

231. Katechizm płocki- Życie w Chrystusie

232. Katechizm płocki - Modlitwa chrześcijańska

233. Katechizm płocki - Wyznanie wiary

234.  W nurcie Franciszkańskim

235.  Biblia dzisiaj

236.  Wybrane zagadnienia z historii i duchowości Paulinów

237.  Historia Kościoła 1848 do czasów współczesnych

238.  Historia Kościoła  1500-1715

239.  Moc milczenia

240.  Jasnogórskie zamyślenia nad życiem zakonnym

241.  Raduj się Twoją wiarą

242.  Filozofia dramatu

243.  Powstanie 44

244.  Opowieści o Niewidzialnym

245.  Do dwóch razy sztuka

246. Świeże soki z warzyw i owoców mogą uratować Twoje życie

247. Zdrowie a podstawy moralne

249.Prawdziwa historia egzorcyzmów Anneliese Michel

           250. Tęsknota i głód –o ludziach żyjących w związkach niesakramentalnych

251.   Tylko dla łajdaków – rozmowy o grzechach

252.   Sam na sam z Bogiem- rozważania rekolekcyjne dla konsekrowanych

253.   Ścieżka do Pana Boga –SADHANA

254.   Krzyk Eucharystii –czyli o cudach, które potwierdzają cud

255.   Kierownictwo duchowe – duchowość ignacjańska 4

256.   Życie z Jezusem – duchowość ignacjańska

257.  

 

OBJAWIENIA MATKI BOŻEJ

249. Tajemnice Fatimy- największy sekret XX wieku

           250. Fatima- stuletnia tajemnica - nowo odkryte dokumenty 1915-1929

258.   Apele orędzia Fatimskiego – siostra Łucja

259.   Ukryta tajemnica Fatimy – nowy lepszy świat

 

WIERSZE i POEZJA

260.   Kraina najdroższa – międzynarodowy konkurs jednego wiersza o puchar wydawnictwa św. Macieja Apostoła

261.   Pieśni o moim Chrystusie- R. Brandstaetter

262.   Pójdźcie do źródeł- o. Dominik Wider OCD

263.   Patrz na ludzi i świat czystym sercem- A. Kowalik

264.   Trzy grosze do wykupu K. Kołtun

265.   Jan Twardowski ,, który stworzył jagodę”

266.   Czasem odczuwam Twoją bliskość – E Wisbaum

267.   Podnoszę z ziemi mój głos- ks. Wiesław al. Niewęgłowski

268.   Żarty niepoświęcone- ks. Jan Krecik

269.   Jesteś… Maria Ćwiertniewska

 

PAPIEŻE

270.   Habemus Papam – Franciszek

271.   Z głębi naszego serca – Benedykt XVI

272.   Ojciec święty Benedykt XVI – encyklika o nadziei chrześcijańskiej

273.   Benedykt XVI w Polsce –homilie i przemówienia

274.   Trwajcie mocni w wierze – Benedykt XVI w Polsce

275.   Encyklika Ojca świętego Benedykta XVI o miłości chrześcijańskiej

276.   Ojciec święty Benedykt XVI- list apostolski

277.   Ojciec święty Benedykt XVI – u progu pontyfikatu

278.   Sól ziemi –chrześcijaństwo i kościół katolicki na przełomie tysiąclecia

          MODLITEWNIKI, ROZWAŻANIA, PROROCTWA

279.   Naśladowanie Najświętszego Serca Jezusowego- Pierre Jean Aernoudt SJ

280.   Nabożeństwo Pierwszych Sobót

281.   Modlitwa Chrześcijańska- poradnik praktyczny

282.   Serce Jezusa- rozważania T. Chromik

283.   Jezus z Nazarethu tom I

284.   Jezus z Nazaretu – tom II

285.   Jezus z Nazarethu- tom IV

286.   Jezus z Nazaretu – J. Ratzinger BENEDYKT XVI

287.   Modlitwy Hildegardy z Bingen

288.   Różaniec przemienia życie M. Wacholec

289.   Różaniec –Koronka serca

290.   Modlitwy chorych

291.   Ewangelia św. Mateusza

292.   Rachunek sumienia

293.   Modlimy się z Matką Teresą

294.   Medytacja miblinne

295.   Pasja – A. K. Emmerich

296.   Proroctwo o Polsce –objetnica i krew

297.   Mądrość krzyża – Edyta Stein

298.   Uwolnienie z ciężaru winy po grzechu aborcji

299.   Rozmowy z Madonną

300.   Różańcowy rachunek sumienia

 

 

 

 

 

 

ŻYWOTY ŚWIĘTYCH I BŁOGOSŁAWIONYCH

301.   ,,O świecie Ciebie szukam”- bł. Elżbieta od Trójcy Świętej

302. Rozalia Celakówna – Pisma

303. Ja Franciszek- Carlo Carretto

304. Bł. Anna Katarzyna Emmerich  - ,, Stygmaty i wizje”

305. Miriam mała arabka siostra Maria od Jezusa Ukrzyżowanego,, Wybrani przez Boga”

306. Rita – święta od spraw trudnych i beznadziejnych

307. Siostra Miłosierdzia Barbara S. Samulowska –wizjonerka z Gietrzwałdu

308. Boży płomień –błogosławiony Euzebiusz z  Ostrzyhomia

309. Iskra – życiorys siostry Marii Faustyny Kowalskiej

310. Święta Urszula Leduchowska- świętość jest czymś tak prostym

311. Medytacja biblijne- św. Urszula Leduchowaska

312. Święty Wincenty Pallotti – apostoł i mistyk

313. Czułość kobieca – medytacja nad Ewangelią Łukaszową

314. Rozmowy ze świętym Augustynem

315. Święta Katarzyna Laboure i Cudowny Medalik

316. Matka Elżbieta Róża Czacka – Laski

317. Sługa Boży ks. Aleksander Zienkiewicz ,, Wujek”- patron wychowawców i młodzieży zagrożonej dyktaturą relatywizmu

318.   ,, Jezus jest Panem rzeczy niemożliwych”- mała siostra Jezusa Magdalena

319. Święty Franciszek z Asyżu

320. Eliza Cejzik- apostoła Najświętszego Oblicza Pana Jezusa

321. ,, Niespokojne serce” ( Rafał Kalinowski) o. Sykstus Adamczyk OCD

 

Projekt „Ekologia integralna encykliki Laudato Si’ w działaniu wspólnot

Caritas i społeczności lokalnych” realizowany przez Caritas Polska, został dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Za jego treść odpowiada wyłącznie Caritas Polska.

 

 

Za jego treść odpowiada wyłącznie Caritas Polska.