header image
----------------------
_____MENU_____
>>__Strona Główna__<<
Msze Święte i Nabożeństwa
Ogłoszenia Parafialne
Intencje Mszalne
Adoracja Najśw. Sakramentu
Patron
Duszpasterze
Liturgiczna Służba Ołtarza
Parafia
Caritas - 1% podatku
Chór Parafialny
Schola Parafialna
Galeria
Pobierz
Kancelaria Parafialna
Dokumenty
Pierwsza Komunia Święta
Pielgrzymki
Przydatne strony
Ruch Lednicki Mrągowo
Humor
Kontakt
>>__Strona Główna__<< arrow Chór Parafialny
Komunikat Arcybiskupa Metropolity Warmińskiego Drukuj
Napisał Administrator   
sobota, 17 października 2020

 

KOMUNIKAT
Arcybiskupa Metropolity Warmińskiego
dotyczący zasad bezpieczeństwa i higieny
oraz duszpasterstwa w czasie pandemii koronawirusa
z dnia 17 października 2020 r.

 

Ostatnie dane dotyczące pandemii skłaniają nas do kolejnych konkretnych działań, które powinniśmy realizować w duchu duszpasterskiej pomocy
i solidarności w trosce o dobro wiernych naszej archidiecezji.

 

  1. Przypominam, iż zgodnie z moimi dekretami z dnia 29 maja br. i
    16 października br. obowiązuje dyspensa od uczestnictwa we Mszy Świętej
    w niedziele i święta nakazane dla:
  1. osób w podeszłym wieku,
  2. osób z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura itp.),
  3. osób, które czują wielką obawę przed zakażeniem.

Ponadto w tzw. „strefie czerwonej” obowiązuje dyspensa dla wszystkich wiernych
od obowiązku
uczestnictwa we Mszy Świętej w niedziele i święta nakazane, przebywających w takiej strefie w okresie jej obowiązywania.

2.    W tzw. „strefie żółtej”, w świątyniach i innych obiektach kościelnych, może przebywać 1 osoba na 4 m2, w tzw. „strefie czerwonej” 1 osoba na 7 m2, „oprócz osób sprawujących kult religijny lub osób dokonujących pochowania, lub osób zatrudnionych przez zakład lub dom pogrzebowy w przypadku pogrzebu”.

2.1 Na zewnątrz świątyni i innych obiektów kościelnych, wierni mogą przebywać w odległości nie mniejszej niż 1,5 m od siebie, zakrywajac usta i nos.

 

3.    Maseczek lub przyłbic zakrywających nos i usta powinni używać:

a.    wierni uczestniczący w liturgii, chyba że mają zwolnienie wynikające
z przeciwskazań medycznych,

b.    pracownicy kościelni w sytuacjach kontaktu z innymi osobami
(np. podczas zbierania składki czy w czasie przygotowania paramentów w świątyni, w której przebywają inne osoby),

c.    służba liturgiczna podczas liturgii i przygotowania do niej, z wyjątkiem diakona, lektora i psalmisty w momentach czytania lub śpiewu,

3.1.             Wskazane jest, aby celebrans główny i koncelebransi podczas rozdawania Komunii Świętej i procesji przez świątynię również używali maseczki lub przyłbicy.

Parafia powinna zaopatrzyć się w dozowniki płynu dezynfekującego, które należy ustawić przy drzwiach wejściowych (lecz nie w kropielnicach). Należy ponadto przy drzwiach wejściowych umieścić informację o obowiązku stosowania maseczek
i obowiązującej liczbie wiernych w czasie nabożeństw.

 

4.    Podczas każdej liturgii należy umożliwić wiernym przyjęcie Komunii Świętej zarówno do ust, jak i na rękę.

a.    Wierni mają prawo przyjąć Komunię Świętą do ust lub na rękę.

b.    Za każdym razem należy ogłosić porządek przyjmowania Komunii Świętej, tworząc  oddzielne rzędy dla przyjmujących Komunię Świętą do ust i na rękę.

c.    Kapłan lub inny szafarz rozdający Komunię Świętą powinien bezpośrednio przed tą czynnością zdezynfekować ręce. Wskazane jest, aby miał nałożoną maseczkę lub przyłbicę, a po zakończeniu obrzędu obmył palce w vasculum i powtórnie zdezynfekował ręce.

 

5.    Należy zadbać o należyte zabezpieczenie konfesjonałów, co jest ważne zwłaszcza w kontekście zbliżającego się okresu spowiedzi przed Uroczystością Wszystkich Świętych oraz przed Bożym Narodzeniem.

a.    Nie wolno używać tzw. konfesjonałów zamkniętych (szafowych).

b.    W konfesjonałach na kratkach od strony penitenta należy umieścić folie ochronne i wymieniać je przynajmniej raz w tygodniu.

c.    W konfesjonałach należy umieścić środek do dezynfekcji
z dozownikiem rozpylającym, prosząc penitentów, aby każdy po sobie zdezynfekował folię.

 

6.    Uroczystość Wszystkich Świętych i modlitwa na cmentarzach

a.    W związku z Uroczystością Wszystkich Świętych i Wspomnieniem Wiernych Zmarłych należy zachęcać parafian do indywidualnego nawiedzania cmentarzy, rozkładając odwiedziny grobów swoich bliskich na całą „oktawę” Uroczystości.

b.    Niech duszpasterze rozważą możliwość celebracji Mszy Świętej
i tradycyjnej procesji na cmentarzu w dniu 1 listopada.

 

7.    Szczegóły związane z organizacją wizyty duszpasterskiej (tzw. kolędy) zostaną podane w terminie późniejszym.

 

Olsztyn, dnia 16 października 2020 r.

l.dz. 792/2020

 

                                                                                Abp Józef Górzyński

                                                                            METROPOLITA WARMIŃSKI

 

Ostatnia aktualizacja ( sobota, 17 października 2020 )