header image
----------------------

Zobacz jaka jest prognoza dla twojej okolicy.

_____MENU_____
>>__Strona Główna__<<
Msze Święte i Nabożeństwa
Ogłoszenia Parafialne
Intencje Mszalne
Adoracja Najśw. Sakramentu
Patron
Duszpasterze
Liturgiczna Służba Ołtarza
Parafia
Caritas - 1% podatku
Chór Parafialny
Schola Parafialna
Galeria
Pobierz
Kancelaria Parafialna
Dokumenty
Pierwsza Komunia Święta
Pielgrzymki
Przydatne strony
Ruch Lednicki Mrągowo
Humor
Kontakt
>>__Strona Główna__<<
Oświadczenie

Czas odpowiedzialności, solidarności, sprawiedliwości

Oświadczenie Rady ds. Społecznych Konferencji Episkopatu Polski

Otwórz_kliknij

KOMUNIKAT

Nowy dekret w sprawie duszpasterstwa w stanie epidemii

Arcybiskup Józef Górzyński wydał zalecenia na najbliższe dni, czas Triduum Paschalnego oraz uroczystości Pierwszych Komunii św.

 

DEKRET

Arcybiskupa Metropolity Warmińskiego

w sprawie duszpasterstwa w stanie epidemii

 

W związku z trwającym stanem epidemii i najnowszymi zarządzeniami organów państwowych oraz w nawiązaniu do Dekretu Kongregacji ds. Kultu Bożego
i Dyscypliny Sakramentów z dnia 19 marca br., Wskazań Prezydium Konferencji Episkopatu Polski z dnia 21 marca br. oraz Komunikatu przewodniczącego KEP
z dnia 24 marca br. zarządzam co następuje:

 

Sprawowanie sakramentów

 

1.    Od dnia 25 marca w każdej Mszy Świętej lub w innych celebracjach może uczestniczyć maksymalnie do 5 osób, nie licząc osób sprawujących posługę (por. www.gov.pl). Zatem oprócz kapłanów i kilku niezbędnych usługujących, mają
to być w pierwszej kolejności osoby zamawiające intencję mszalną. Należy liczyć wchodzących, a na drzwiach kościołów trzeba wywiesić stosowną informację, przekazując ją wiernym także drogą internetową. Na liturgię wierni powinni wchodzić jedynie przez jedno wejście. Poza liturgią, w ciągu dnia, kościoły należy pozostawiać otwarte.

2.    Jeśli przewidziano Mszę Świętą koncelebrowaną, to w celu umożliwienia uczestnictwa w niej przedstawicielom rodzin zamawiających każdą z intencji, należy rozważyć odprawienie osobnych celebracji. Praktyka ta nie jest możliwa
w dniach Triduum Paschalnego.

3.    W czasie Mszy Świętej koncelebrowanej należy zadbać o to, aby przygotowywanie kielicha, spożywanie z niego i puryfikacja były pozostawione głównemu celebransowi, niezależnie od obecności innych posługujących. Koncelebransi spożywają Ciało i Krew Pańską przez zanurzenie, po czym główny celebrans spożywa Krew Pańską.

4.    W domach zakonnych w celebracjach uczestniczyć mogą jedynie mieszkańcy domu, bez udziału osób postronnych.

5.    Ograniczenie liczby uczestników zgromadzenia do 5 osób obowiązuje również podczas liturgii pogrzebowej. W liczbie tej nie mieści się celebrans, ministrant czy pracownicy firmy pogrzebowej.

6.    Udzielanie sakramentu pojednania i pokuty:

a.    Należy udostępnić wiernym numer telefonu i adres mailowy, poprzez który można umówić się z duszpasterzem na indywidualną spowiedź.

b.    Duszpasterze winni zachować dyspozycyjność wobec wiernych, którzy zwrócą się z prośbą o spowiedź.

c.    Spowiedź winna mieć miejsce w osobnych pomieszczeniach, umożliwiających sprawowanie sakramentu z zachowaniem większej odległości między penitentem a spowiednikiem, lub – w razie takiej niemożliwości – w często dezynfekowanych otwartych konfesjonałach.

d.    Osoby, które nie mają możliwości przystąpienia do spowiedzi świętej, należy pouczyć o praktyce aktu żalu doskonałego. Nie jest on tożsamy
z rozgrzeszeniem sakramentalnym, dlatego po ustaniu przeszkody, istnieje konieczność przystąpienia do sakramentu pokuty i pojednania.

e.    Po ustaniu epidemii we wszystkich parafiach zorganizować należy spowiedzi parafialne.

7.    Pamiętając o zakazie odwiedzania osób będących w kwarantannie domowej, wiernym, którzy indywidualnie o to poproszą, należy udzielać Komunii św. poza liturgią, z wyjątkiem:

a.    Wielkiego Piątku, kiedy to Komunii św. można udzielić poza liturgią tylko chorym, którzy o to poproszą.

b.    Wielkiej Soboty, kiedy można udzielać Komunii św. poza liturgią jedynie jako Wiatyku.

 

Celebracje Wielkiego Tygodnia

 

8.    Niedziela Palmowa. „Upamiętnienie wjazdu Pana do Jerozolimy powinno być obchodzone wewnątrz budynku sakralnego. W kościołach katedralnych należy zastosować drugą formę przewidzianą przez Mszał Rzymski, zaś w kościołach parafialnych, oraz w innych miejscach trzecią” (Dekret Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, pkt 1). Palmy można poświęcić uczestnicząc w transmisji Mszy Świętej z obrzędem poświęcenia palm, w środkach społecznego przekazu.

9.    Msza Święta Krzyżma zostanie odprawiona w Wielki Czwartek o godz. 10.oo
w konkatedrze św. Jakuba Apostoła w Olsztynie, jedynie w małej wspólnocie kapłanów i usługujących, określonej przez biskupa. Podczas liturgii poświęcone zostaną oleje święte, które księża dziekani mogą odebrać w Wydziale Duszpasterskim Kurii Archidiecezji Warmińskiej w Wielki Piątek w godz. 10.oo-12.oo oraz w dni powszednie Oktawy Wielkanocy w godz. 10.oo-13.oo. Uroczysta Msza Święta dla wszystkich kapłanów, połączona z odnowieniem przyrzeczeń kapłańskich, odprawiona zostanie po ustaniu stanu epidemii.

10. Celebracje Świętego Triduum Paschalnego sprawowane w konkatedrze
św. Jakuba Apostoła w Olsztynie transmitowane będą w środkach społecznego przekazu. Księży proboszczów zachęca się usilnie do organizowania transmisji
w mediach społecznościowych i ogłoszenia ich terminów swoim wiernym,
by mogli łączyć się duchowo ze swoimi duszpasterzami.

11. Podczas liturgii Świętego Triduum Paschalnego należy przestrzegać następujących zasad:

a.    Liturgię Triduum Paschalnego należy sprawować tylko w kościołach parafialnych.

b.    Podczas Mszy Wieczerzy Pańskiej należy opuścić obrzęd obmycia nóg (mandatum).

c.    W Wielki Piątek w modlitwie powszechnej ma zostać dołączone wezwanie w związku z panującą sytuacją epidemii. Stosowny tekst dotrze do parafii w terminie późniejszym.

d.    Cześć Krzyżowi należy oddawać przez przyklęknięcie lub głęboki skłon, bez kontaktu bezpośredniego. „Akt adoracji Krzyża przez pocałunek należy ograniczyć wyłącznie do celebransa” (Dekret Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, pkt 4).

e.    W celu umożliwienia poszczególnym wiernym indywidualnej modlitwy należy podtrzymać zwyczaj tzw. „ciemnicy” i „Grobu Pańskiego”. W użyciu powinno być wówczas jedno wejście do kościoła. Należy dołożyć starań,
by w świątyni nie przebywało jednocześnie więcej niż 5 osób.

f.     Nie zaleca się używania pokropień, ani sprawowania sakramentu chrztu.

g.    Wigilia Paschalna. Należy ją sprawować wyłącznie w katedrach
i kościołach parafialnych. W liturgii chrzcielnej ma być zachowane jedynie odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych (Dekret Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, pkt 5). Opuszcza się obrzęd poświęcenia wody chrzcielnej.

h.    Zamiast procesji rezurekcyjnej zaleca się, aby celebrans na zakończenie liturgii udzielił błogosławieństwa Najświętszym Sakramentem przed bramą kościoła.

12. W parafiach nie należy organizować poświęcenia pokarmów na stół wielkanocny. W tym roku tzw. „święconka” ma mieć charakter liturgii domowej. Przed śniadaniem niedzielnym błogosławieństwo wypowiada ojciec, matka lub inna dorosła wierząca osoba.

13. W celu lepszego przeżycia modlitwy w domach podczas Wielkiego Tygodnia
i Niedziel Wielkanocnych przygotowane są dostępne pomoce duszpasterskie na stronach internetowych: archidiecezji warmińskiej i parafii.

 

 

Uroczystości Pierwszej Komunii Świętej

 

14. Do Wielkanocy odwołane są wszystkie spotkania z dziećmi komunijnymi i ich rodzicami. Przyjmujemy zasadę, że jeżeli szkoły pozostają zamknięte i dzieci mają pozostawać w domach, nie organizujemy dla nich także żadnych zajęć
w parafii (w tym pierwszych spowiedzi).

15. Po Wielkanocy:

a.    Wariant I: Jeżeli stan epidemii nie zostanie odwołany i dzieci nie wrócą do szkół, należy odwołać wszystkie I Komunie Święte do czasu ustania epidemii.

b.    Wariant II: Jeżeli po Wielkanocy dzieci wrócą do szkół i stan epidemii zostanie odwołany, decyzję o przyjęciu I Komunii Świętej należy pozostawić rodzicom w porozumieniu z księdzem proboszczem. Każdy przypadek należy rozpatrzyć indywidualnie, nie może decydować głosowanie lub wola większości.

16. Gdyby rodzice zdecydowali się na I Komunię Świętą swojego dziecka
w pierwotnym (zwykle majowym) terminie, należy uczynić to z zachowaniem najwyższych środków ostrożności, w małych grupach lub nawet pojedynczo, niekoniecznie w niedzielę.

17. Gdyby rodzice nie zdecydowali się na I Komunię Świętą swojego dziecka
w pierwotnym terminie, należy im to umożliwić w terminie późniejszym, kiedy sami uznają, że zagrożenie dla ich dzieci minęło.

18. Duszpasterzy zachęcam, by byli w stałym kontakcie (jeśli nie osobistym,
to telefonicznym lub mailowym) z rodzinami dzieci komunijnych i wsłuchiwali się w ich potrzeby.

 

Serdecznie dziękuję kapłanom za ich posługę w niełatwych okolicznościach epidemii, a wszystkim wiernym za dojrzałe i odpowiedzialne stosowanie się
do zarządzeń. Żywię nadzieję, że obecna sytuacja przeżywana przez nas wszystkich w duchu wiary, przyniesie dobre owoce w życiu całej wspólnoty Kościoła. Proszę wszystkich, aby nie ustawali w wysiłku duchowego łączenia się ze Zbawicielem,
a cierpienia, których teraz szczególnie doświadczają, zechcieli składać Panu Bogu jako duchową ofiarę w intencji zatrzymania epidemii i odnowy duchowej społeczeństwa.

 

Olsztyn, dnia 26 marca 2020 r.

l.dz.  243/2020


Z serca błogosławię

                        Abp Józef Górzyński       METROPOLITA WARMIŃSKI

CZAS PRZEŻYWANIA WIELKIEGO POSTU

Szczęść Boże!

Drogie dzieciaki, młodzieży i rodzice. W związku z zaistniałą sytuacją nasz czas przeżywania Wielkiego Postu zmieni zupełnie swój kształt.

Chcemy zaprosić Was młodszych i tych starszych na wspólną modlitwę, spotkania rekolekcyjne, wspólne rozmowy LIVE na portalach społecznościowych.

Wszystko po to, by skracać ten dystans do Pana Boga pomimo, że jesteśmy w swoich pokojach.

https://www.facebook.com/MlodziWarmii/ 

https://www.instagram.com/dmwarmia/?hl=pl

https://www.youtube.com/channel/UCc0xsDcPK45jsIh7zRJWHAQ

 

Działania do zaproponowania dzieciom i młodzieży:

Kliknij ”czytaj całość” poniżej ↓↓↓

Czytaj całość...
<< Start < Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Następna > Ostatnia >>

Wyniki 1 - 6 z 238